Leemeta prevajanje

Leemeta
Vrhunske prevodilačke usluge u Evropi
Leemeta prevajanje
Upload
Priprema ponude je besplatna i neobavezujuća​.

PREVOĐENJE U 83 JEZIKA
100% garancija kvaliteta na sve usluge

Besplatne dodatne usluge

Da li vam se žuri s prevodom?
Hitne prevode i zahtevne tekstove dodatno ne naplaćujemo. Bez prikrivenih troškova!

Bez rizika

Za poslovne klijente obavljamo i kraće testne prevode da bi ste se besplatno uverili u kvalitet naših usluga.
.

Kako nastaje prevod
Ključ leži u našem sveobuhvatnom pristupu pojedinačnom projektu
Građa za prevod
Građa za prevod
 
Građa za prevod
Građa za prevod
Tina Makovec
E-pošta/Faks/Obična pošta
Prevajanje
Koordinator projekata
Koordinator projekata
 
Koordinator projekata
Prevajanje
Martina Korez
Naročnik
Prevajanje
Sanja Zabav
Koordinator projekata vas bez odlaganja obaveštava o prijemu građe koju prosleđuje u analizu. Zadužen je za koordinaciju prevodilaca, lektora, specijalista i grafičkih dizajnera i planira tok projekta. Tokom trajanja projekta obaveštava vas o toku i u svakom trenutku vam nudi informacije i pomoć. Sa vama se dogovara i o rokovima, posebnim zahtevima i ostalim detaljima.
Prevajanje
Analiza
Analiza
 
Analiza
Prevajanje
Leemetina ekipa
Tehnička ekipa analizira građu i priprema je za prevođenje. Ako nam građu pošaljete faksom ili običnom poštom, pretvaramo je u elektronski oblik, a datoteke poslate e-poštom pretvaramo u oblik za prevođenje. Za najviše 30 minuta od prijema građe šaljemo vam i detaljnu ponudu za prevod projekta.
Prevajanje
Prevod
Prevod
 
Prevod
Prevajanje
Anja Zore
Prevod
Prevajanje
Tadeja Artiček
Nakon potvrde narudžbine biramo prevodioca koji najviše odgovara za vaš projekat. Glavni kriterijumi su jezik na koji prevodimo i oblast teksta koji se prevodi. Kod većih projekata sastavljamo ekipu prevodilaca, a datoteke za prevod pripremamo sa zajedničkom prevodilačkom memorijom. Tako se pobrinemo za usklađenost celokupnog teksta i smanjujemo troškove i vreme potrebno za prevod.
Stručnjak
Stručnjak
 
Stručnjak
Prevajanje
Leemetina ekipa
Tokom prevođenja, prevodioci sarađuju sa specijalistom za oblast teksta koji se prevodi. Stručnjak je zadužen za terminologiju i sastavlja pojmovnik zahtevnijih izraza. Pojmovnik služi kao podrška prevodiocima pri tekućem i svim kasnijim projektima i diže kvalitet prevoda. Pojmovnik prilagođavamo i vašim zahtevima i terminologiji koju koristite.
Prevajanje
Lektura
Lektura
 
Lektura
Prevajanje
Andrej Salobir
Nakon završenog prevoda, lektor, koji je uvek izvorni govornik jezika na koji se prevodi, dobija u ruke tekst. Lektor je zadužen za stilističku i jezičku usklađenost, a tekst prilagođava ciljnom tržištu.
Prevajanje
Tehničko prevođenje
Tehničko prevođenje
 
Tehničko prevođenje
Prevajanje
Majda Koritnik
Nakon lekture, prevod ide kroz višestepeni pregled posebnim računarskim programom. U ovom koraku otklanjamo nedostatke tehničke prirode i pobrinemo se za sve one malenkosti koje ponekad izmaknu oku.
Prevajanje
Priprema za štampu
Priprema za štampu
 
Priprema za štampu
Prevajanje
Majda Koritnik
Kada se jezički deo projekta završi, na redu su grafički dizajneri. Tekst oblikuju i uređuju grafičke elemente u prevodu. Ako ste nam za prevod poslali već oblikovanu građu, naši dizajneri će se profesionalnim računarskim programom pobrinuti da i prevod ima identičan oblik. Prevedena građa biće pripremljena za štampanje ili distribuciju.
Obezbeđivanje kvaliteta
Obezbeđivanje kvaliteta
 
Obezbeđivanje kvaliteta
Prevajanje
Leemetina ekipa
Najzad, krajnji proizvod dolazi ponovo do lektora koji ga upoređuje sa originalom. Pažnju obraća pre svega na oblik i grafički izgled. Zajedno sa grafičkim dizajnerom otklanja eventualne nedostatke i građu prosleđuje koordinatoru projekta.
Prevajanje
Naručilac
Naručilac
 
Naručilac
Prevajanje
Martina Korez
Naručilac
Prevajanje
Sanja Zabav
Koordinator projekta vam do dogovorenog roka šalje pripremljen prevod. Čak i nakon završetka projekta na raspolaganju vam je za sva pitanja u vezi sa prevodom i rado će vam priskočiti u pomoć.
Prevajanje reference

„S prevodilačkom agencijom LEEMETA već više od tri godine izuzetno dobro sarađujemo i veoma su ažurni. Bez primedbi.“

E-obaveštavanje
Prijavom na mesečne novosti obaveštavaćemo vas o novostima i pogodnostima.